Welkom op Sindarin Healthy Stones,een website die je meeneemt naar de magische wereld van edelstenen, haar werking, schoonheid en kracht....

 

Edelstenen en mineralen komen in alle kleuren en vele vormen voor in onze aarde, miljoenen jaren oud en hebben allemaal een eigen trilling, een eigen frequentie. Deze trilling en frequentie oftewel de energie veranderd nooit! Edelstenen hebben voordat ze gedolven worden in miljoenen jaren  nog geen daglicht gezien.....Er zijn vele manieren hoe ze ontstaan en zich vormen in onze Moeder aarde, en dat maakt ze speciaal! Zo ontwikkelen zich alle verschillende eigenschappen ,werkingen en kleuren ....zo fascinerend is hun schoonheid..

 

                                                                              Wat is er nu waar?

Je hebt vast  wel is gehoord dat je stenen moet ontladen en opladen., reinigen...ontladen door de edelstenen onder stromend water te houden of ze op hematiet te leggen,,

Opladen door ze in zonlicht of maanlicht te plaatsen of ze voor een wat langere periode op  Bergkristal te leggen, echter is dit niet nodig want ze hebben immers hun eigen trilling en frequentie ....Hier geloof ikzelf niet in, immers de edelstenen komen al miljoenen jaren voor in Moeder Aarde zonder dat ze door een handmatig proces worden ontladen en opgeladen .

Op de pagina Blogs & meer leg ik het wel uit zodat iemand die dit toch wil doen een beetje weet hoe men dat moet doen....

                                                     De edelstenen hebben een altijd en nooit afnemende energie!

                                                                                      Heb vertrouwen..

 

Natuurlijk kan je als je het gevoel hebt dat je aangekochte edelstenen wil reinigen dit doen, soms zijn ruwe stenen en mineralen stoffig en kan je deze afspoelen om het te verwijderen.

Ruwe, getrommelde of een gepolijste edelstenen kan je reinigen als je eigen gevoel dat aangeeft, edelstenen hebben een eigen energieveld net als wij dat hebben en soms kan er energie aan vast zitten wat niet prettig aanvoelt.

In dat geval kan je ze reinigen met Palo Santo [heilig hout uit Peru] of met Witte Salie en maak je de edelstenen "eigen".

 

                                                      Een klein stukje over de schoonheid en kracht van edelstenen..

In vele oude culturen en door volkeren over de hele wereld werden edelstenen en mineralen al gebruikt, niet alleen  voor en door hun schoonheid, hun verscheidenheid aan kleuren en vormen waar men graag sieraden van maakte. en andere bezittingen mee versierde. Maar ook werden ze meegegeven als grafgift om een overledene te eren en iets mee te geven voor het hiernamaals. men gebruikte stenen voor voorspellingen en voor genezing van kwalen, men maakte elixers, extracten en zalfjes.

Nu in deze huidige tijd gebruiken wij edelstenen en mineralen ook ter ondersteuning, bijvoorbeeld om beter te aarden, angsten te overwinnen, het immuunsysteem te versterken, hoofdpijn te verzachten, spiritualiteit te ontwikkelen en nog veel en veel meer. Hier kom ik op deze website nog uitgebreid op terug...

 

                                                            Gebruik edelstenen ter ondersteuning, maar niet zomaar ter vervanging van medicijnen of advies van een arts.

 

Wat vind je zoal hier op deze website??

Informatie over edelstenen en hun gebruik ,een heel mooi groot aanbod aan edelstenen van hanger tot  knuffel of oplegsteen, sfeerlicht of lamp. Vele nieuwe soorten  edelstenen in diverse vormen.

Edelsteenwater & Elixers sets welke op bestelling worden gemaakt Advies over mentaal, fysiek, spiritueel, astrologisch gebruik of gewoonweg omdat je ze mooi vind voor je verzameling of een dierbaar persoon iets persoonlijks cadeau wil doen.. Voor een persoonlijk advies over een product...stuur een je email....

 

 

                                                              De Gouden Driehoek, een bijzondere combinatie.

 

De meesten die interesse hebben in edelstenen hebben vast wel eens gehoord van de Gouden Driehoek, dit is een combinatie van Amethist, Bergkristal & Rozenkwarts. Deze combinatie van edelstenen maakt het zo bijzonder omdat ze elkaars werking elkaars energie, trillingen en resonantie versterken, ze verbinden elkaar als het ware.

Ze brengen in deze combinatie rust en harmonie, balans en inzicht, liefde en openheid, het werkt versterkend voor lichaam en geest, en ondersteund herstel in een brede zin.

De Gouden Driehoek kan je overal gebruiken, in de woonkamer, slaapkamer, kinderkamer, [ zorgt voor een goede nachtrust] in de auto of gewoon bij je dragen aan een ketting of in broekzak of tas. Deze gouden driehoek zal je gedurende de dag ondersteunen in het vinden en behouden van rust, harmonie, balans, inzicht en je versterken .Ook kan je de Gouden Driehoek gebruiken voor het maken van een edelsteenwater of elixer. Meer weten??er staat een stukje over edelsteenwater & elixer op deze site.

 

Als je een product wil zoeken, typ dan in de zoekbalk de naam van de steen en je ziet direct alle producten van de desbetreffende steen

 

info@sindarin-healthy-stones.nl

 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Richardsible
een jaar geleden

Dear Friend,
Are you tired of living paycheck to paycheck, yearning for a way to break free from the monotony of your daily routine? Do you dream of achieving financial independence, where your hard work translates into tangible results? Well, I have great news for you!
Introducing our revolutionary video course, "Earning on Amazon: Unlock Your Financial Freedom." This course is designed to equip you with the knowledge and skills necessary to thrive in the world of online entrepreneurship and unleash your true potential.
Imagine waking up each morning with excitement, knowing that you have the power to create your own destiny. With the power of Amazon, the world's largest online marketplace, at your fingertips, the possibilities are endless. Whether you're a seasoned entrepreneur or a complete beginner, this course will provide you with a step-by-step roadmap to start, scale, and succeed in your online business on Amazon.
What sets our course apart from the rest? It's simple—we've been where you are right now. Our team of experts has spent years navigating the intricate world of Amazon, mastering the strategies that lead to success. We have distilled our knowledge, experiences, and secrets into this comprehensive video course to help you avoid the common pitfalls and fast-track your journey to financial abundance.
Here's what you can expect from "Earning on Amazon: Unlock Your Financial Freedom":
Comprehensive Modules: Our course is divided into carefully crafted modules that cover everything from product research and sourcing to listing optimization and marketing strategies. Each module is packed with practical tips, real-life case studies, and actionable insights to ensure you have the necessary tools for success.
Expert Guidance: You will have exclusive access to a team of seasoned Amazon experts who will be with you every step of the way. Through live Q&A sessions, dedicated forums, and personalized support, you can get your questions answered and receive guidance tailored to your unique business needs.
Proven Techniques: We believe in a hands-on approach, which is why our course is filled with practical exercises, templates, and checklists to help you implement the strategies with ease. Learn from the best and watch your business thrive.
Community of Like-minded Individuals: Surround yourself with a supportive community of like-minded individuals who are on the same journey as you. Share your experiences, celebrate your wins, and find inspiration in the success stories of others. Collaboration is the key to exponential growth!
The opportunity to transform your life is just a click away. Don't let fear or doubt hold you back from the life you've always dreamed of. Take the leap of faith and invest in your future today.
To embark on this exciting journey towards financial freedom, click the link below and secure your spot in our exclusive video course, "Earning on Amazon: Unlock Your Financial Freedom." Remember, every successful entrepreneur started with a single step. Take that step now, and watch as your dreams turn into reality.
https://bit.ly/3qs5BoI
Your time is now. Seize the opportunity, unlock your potential, and create a life of abundance.
Wishing you an extraordinary journey ahead!

Warm regards,
John